ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΣΙΤΗ

Για τη πώληση ακινήτου στην Ελλάδα απαιτούνται μια σειρά από διάφορα έγγραφα και πιστοποιητικά από τον  πωλητή, τα οποία κατατίθενται στον συμβολαιογράφο. Είναι έγγραφα ιδιωτικά αλλά και κρατικά.  

Οι  περισσότεροι ιδιώτες πωλητές δεν γνωρίζουν  τη διαδικασία όπως και το τι ακριβώς έγγραφα χρειάζονται πριν αλλά και κατά τη σύνταξη του συμβολαίου. Αποτέλεσμα είναι η παρατεταμένη καθυστέρηση και ίσως η ακύρωση τελικά της πράξης αγοραπωλησίας από αδυναμία έκδοσης των εγγράφων, κούραση των αγοραστών ή ακόμη και δυσπιστία.

Ο αγοραστής καλό είναι να επιλέξει αξιόπιστο και έμπειρο σύμβουλο ακινήτων / κτηματομεσίτη ώστε να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και για τις δύο πλευρές με την εμπειρία του και τους χειρισμούς του.

Η διαδικασία αυτή εμπλέκει και άλλους επαγγελματίες του κλάδου όπως είναι δικηγόροι, λογιστές, πολ. μηχανικοί και φυσικά ο συμβολαιογράφος.

Ο αγοραστής μετά την υπογραφή του συμβολαίου στον συμβολαιογράφο, την αποπληρωμή και καταχώρηση των εγγράφων στο Ελληνικό κτηματολόγιο έχει οριστικό τίτλο ιδιοκτησίας ο οποίος είναι το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί. Το αρχικό συμβόλαιο παραμένει στον συμβολαιογράφο και οι δύο πλευρές παίρνουν από ένα αντίγραφο. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να δηλώσει τη πράξη αυτή στις φορολογικές αρχές εντός ένα μήνα.